ოქროს ლომბარდი
იპოთეკური სესხი
11 ოქტ
22 აპრ
USD 2.8650 2.8850
EUR 2.8700 2.8900
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 28 73 85 109 131 139
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″